logo-bellazi.png

 

 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

BELLAZI s.r.o. se  sídlem K Nákli 397, Heřmanův Městec, PSČ 538 03, zapsaná v Obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 7161 jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek www.bellazi.cz informuje o nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí.

 

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé části tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktujte na adrese

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být

požádáni o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt,

e-mailovou adresu. Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný " sledovací " nástroj. Veškeré

osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše weby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

 

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom mohli plnit předmět Vámi zaslané objednávky, abychom Vás mohli kontaktovat zpět a abychom Vám mohli poskytnout informace, které požadujete. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozesílání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o nových výrobcích, cenících a dalších službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

 

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může vést  k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy.

 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem marketingové, obchodní ,reklamní činnosti a internetového obchodu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít  vliv na naše obchodní vztahy.

Stačí nám zaslat email s požadavkem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim subdodavatelům (poskytovatelé dopravních služeb atd.) Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pod dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností

(např. Zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty

¨

 

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům

b) právo na opravu

c) právo na výmaz

d) právo na omezení zpracování údajů

e) vznést námitku proti zpracování

f) podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tyto zásady ochranny osobních údajů jsou účinné do 1.5.2018

 

Michaela Ledabylová (jednatelka společnosti)

 
 
 • tom college
 • tom college
 • Andros 870250
 • Arizona 860247
 • California 860557
 • Hilton 860559
 • Preston 870209
 • Osaka
 • Jakson
 • Alegrino
 • tom college
 • tom college
 • Andros
 • Arizona
 • California
 • Hilton
 • Preston 870209
 • Osaka

 

BELLAZI 

salon equipment 
K Nákli 397
Heřmanův Městec
538 03 - Czech Republic
 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.